On-line реєстрація рецензента

Будь ласка, заповніть усі поля, позначені *

Ім'я*

По-батькові
Прізвище*
Вчений ступінь / Вчене звання *
Організація*
Посада
Країна*
Місто*
Поштова адреса
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail*
E-mail повторно*
URL
Коментарі
Скільки доповідей Ви готові щорічно брати на рецензію? *
Бажана тематика доповідей * прикладна математика та прикладні рішення
прикладна математика в ІТ-технологіях
системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем
моделювання складних систем
апаратно-програмні засоби комп’ютеризованих і комп’ютерних систем та мереж
компоненти та пристрої обчислювальної техніки і систем керування
комп’ютеризовані технологічні процеси та інформаційно-вимірювальні системи
паралельні та розподілені обчислювальні системи і мережі
технічна діагностика, тестування, надійність і відмовостійкість у комп’ютерних технологіях
кодування та ущільнення даних
захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
фізико-технологічні, алгоритмічні, логічні та мовно-програмні основи проектування технічних та програмних засобів
бази даних та знань, інтелектуальний аналіз та обробка інформації
інформаційні сховища та інформаційні колектори
системний аналіз та системне програмування, технології проектування операційних систем
технологія проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем
компоненти штучного інтелекту в технічних системах
мультимедійні комп’ютерні засоби
веб-технології
комп’ютерна графіка
Інформація про акаунт
Логін*
Пароль*
Пароль повторно*