Оргвнесок

Для публікування тез доповіді в збірнику праць конференції:

Категорія учасника Оргвнесок
Студенти, аспіранти, співробітники 300 грн.

З питань сплати оргвнеску звертатися до бухгалтерії ФПМ – кімната 108, корпус 15,
тел. (044) 204-91-65