Оргкомітет

Голова:
д.т.н., проф. Дичка І.А.
Заступники голови: к.т.н., доц. Петрашенко А.В.,
ст. викладач Мальчиков В.В.,

к.т.н., ст. викладач Сирота С.В.
Секретаріат: Дрозденко Л.В.

Адреса оркомітету

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”,
факультет прикладної математики, корпус 15, кімната 105.

Тел.: (044) 204-81-15, 204-91-13
Факс: (044) 204-81-15
e-mail:drozdenko@scs.ntu-kpi.kiev.ua