Архів 2012 року

Модель фільтрації документів за релевантністю на основі автоанотування

   (Білостоцький А. І., Стратієвський О.М.)Математична модель розвитку ускладнень внаслідок травм м’яких тканин

   (Білостоцький А.І., Сташко Ю.В.)Богуш К.В., Дробишев Ю.П.

   (Богуш К.В., Дробишев Ю.П.)Регіональні карти кліматичного районування на основі ГІС-технологій

   (Дробишев Ю.П., Бовкун О.В.)Оптимізація процесів інвестування за критеріями значимості

   (Дробишев Ю.П., Родіонова Ю.С.)Задача з мінімальною енергією для парабологіперболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами

   (Капустян В.О.,Россошинський Д.О., Пишнограєв І.О.)Прогнозування стану вузлів у GRID-системі

   (Копичко С.М., Гордієнко Р.О.)Криптографічний протокол захисту інформації для систем електронного голосування

   (Копичко С.М., Легеза Д.В.)Метод пошуку документів на основі комбінації кластерних алгоритмів

   (Мальчиков В. В., Пирогов Є. В.)Методика швидкого обчислення та валідації електронного цифрового підпису

   (Мальчиков В.В, Новосад І.В.)Оцінювання чутливостей вартості похідних цінних паперів для управління та хеджування ризиків

   (Маслянко П.П., Рябушенко А.В., Козленко М.В.)Системна інженерія послуг розширенної реальності

   (Маслянко П.П, Михальський Ю.Л.)Модифікація методу коллокації з використанням вейвлетів другого покоління для розв'язання еволюційних задач гідродинаміки

   (Молчанов О.А., Козік М.В.)Математичне моделювання і прогнозування захворюваності на ротавірусну інфекцію

   (Молчанов О.А., Терещенко І.О.)Оптимізація ігрового процесу казино з метою підвищення рентабельності

   (Россошинський Д.О., Панчишин М. Б.)Виявлення груп мігруючих абонентів операторів стільникового зв'язку із застосуванням ресурсної мережі

   (Сирота С.В., Сташук В.І.)Моделювання процесу ущільнення даних для збереження цифрових сильнонасичених зображень

   (Соколова Н. А., Ільченко С. В.)Вибір рівня деталізації та спрощення полігональних моделей об’єктів

   (Соколова Н.А., Рихлюк О.В.)Формування системи параметрів для проведення автентифікації людини за голосом

   (Темнікова О.Л Темніков В.О., Конфорович І.В.)Система оперативного виявлення прихованих залежностей при аналізі руху товарів

   (Чертов О.Р., Переймибіда А.В.)Математична модель відтворення населення

   (Чертов О.Р., Савчук А.Б.)Зменшення параметричної чутливості цифрового фільтра з квадриплексними коефіцієнтами

   (Боярінова Ю.Є., Бобир Є.О.)Узагальнений підхід до використання гіперкомплексних числових систем (на прикладі задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа)

   (Боярінова Ю.Є., Надзуга В.С.)Алгоритм моделювання відновлювальної резервованої багатопроцесорної системи зі структурою типу «K-OF-N»

   (Гроль В.В., Турубаров О.С.)Модифікований алгоритм маршрутизації по дереву у безпроводових мережах Zigbee

   (Зайцев В.Г., Зібров Б.Є.)Особливості реалізації семантичного пошуку

   (Зайцев В.Г., Лесько С.В.)Модель черги з пріоритетами для оцінки характеристик планувальника Round-Robin

   (Зайцев В.Г., Цешнатій О.І.)Алгоритм захисту JPEG-зображень за допомогою цифрового водяного знаку

   (Зайцев В.Г., Шакалов Ю.В.)Метод балансування навантаження в GRID-системах на базі мобільних пристроїв

   (Замятін Д.С., Буткевич Т.В.)Аналіз SURF-алгоритма для пошуку зображень

   (Замятін Д.С., Левченко О.С.)Застосування стійких структур даних для збереження метаданих файлової системи у оперативній пам’яті

   (Замятін Д.С., Петрук І.В.)Метод тематичної класифікації текстових ресурсів на основі алгоритму шинглів

   (Замятін Д.С., Гриненко А.Ю.)Генетичний алгоритм для планування проектних робіт

   (Зорін Ю. М., Ажнюк Я. Б.)Дослідження стійкості нерухомих точок задачі теплового самозаймання пиловугільних сумішей

   (Кузьменко Б. В., Ткаченко П. Г., Топал О. І.)Дослідження продуктивності алгоритмів цифрової обробки сигналів на процесорах компаній Intel, AMD та Freescale

   (Марченко О. І., Іванов Я. О.)Способи та засоби організації захищеної комп’ютерної мережі на базі технології MPLS

   (Орлова М.М., Арехта О.О.)Модель загроз інформації для корпоративних безпроводових мереж

   (Орлова М.М., Кокотова М.О.)Удосконаленння алгоритму мультиплексування інформаційних потоків в мережах IPTV

   (Орлова М.М., Мовчанюк Д.А.)Способи використання завадостійкого коду в мережах IPTV

   (Орлова М.М., Сергієнко Д.С.)Програмні засоби структурного аналізу веб-документів

   (Петрашенко А.В., Нечипоренко О.О.)Застосування формату Markdown для аналізу гіпертекстових документів

   (Петрашенко А.В., Саядян С.Г.)Метод організації розподіленого моніторингу Web-ресурсів з використанням обчислювальних потужностей клієнтів за допомогою Web-браузера

   (Петрашенко А.В., Шолох О. О.)Досліждження можливостей інтегрованої плати EasyAVR6 в навчальному процесі

   (Плахотний М.В. , Люц Р.В., Адаменко О.В)Особливості побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання

   (Плахотний М.В., Гричина А.Ю.)Програмно-технічний комплекс захисту автомобіля

   (Плахотний М.В., Цибаєв Є.І.)Застосування Atmel контролерів на базі плати AT91EB42 в навчальному процесі

   (Плахотний М.В., Черкас С.С.)Композиційний метод проектування алгоритмів реактивних систем

   (Потапова К.Р, Богаченко А.К.)Базова k(3,n) GL-модель, яка будується методом зсуву змінних

   (Романкевич В.О., Морозов К.В.)Спосіб організації реконфігурування багатопроцесорних систем з урахуванням обмежень по продуктивності

   (Романкевич О.М., Буланов О.М.)Алгоритм формування функцій управління для генератора рівновагових двійкових векторів

   (Романкевич О.М., Майданюк І.В., Цвяк А.О.)Вплив самотестування на надійність багатопроцесорної системи

   (Романкевич О.М., Селецька Р.П.)Алгоритм адаптивного ущільнення зображень з паралельною реалізацією

   (Сулема Є.С., Возненко П.О.)Модифікований метод виконання перетворення ферма

   (Сулема Є.С., Заворотній А.М.)Реалізація групових операцій на регулярній двонаправленій логічній мережі лінійної складності

   (Тесленко О.К., Лавський О.М.)Особливості застосування комбінованого алгоритму автоматизованого визначення авторства текстів

   (Глушаускайте І.В., Заболотня Т.М.)Алгоритм мурашиної колонії для розв’язання задачі стійкого розфарбування графу

   (Зорін Ю.М., Кучук О.М.)Табу-пошук для квадратичної задачі про призначення

   (Зорін Ю.М., Подольський С.В.)Пошук періодичностей у даних вимірювань геомагнітного поля

   (Костенко К.О., Кащинець А.Я.)Узагальнений алгоритм реалізації модифікованого пружинного методу візуалізації графів

   (Ларіонов М.О., Заболотня Т.М.)Спосіб розбиття виконуваного файлу на фрагменти з метою захисту від несанкціонованого копіювання

   (Марченко О.І., Гнатейко В.В.)Способи забезпечення якості обслуговування в IP-мережах

   (Орлова М.М., Олійник Т.В.)Модифікований алгоритм виявлення текстової інформації у зображенні

   (Сулема Є.С., Гуренко О.А.)Алгоритм фрагментації стегоданих у стеганографії зображень

   (Сулема Є.С., Широчин С.С.)Аналіз методів та оптимізація задачі кластеризації документів у Інтернет

   (Петрашенко А.В., Максименко І.Г.)Інформаційна система переобладнання автомобілів

   (Білостоцький А.І., Сульжук О.С.)Скачати весь архів 2012 року