Про конференцію

     Одним з головних завдань дослідницького університету є підготовка висококваліфікованих фахівців. Така підготовка здійснюється через магістратуру та аспірантуру.
     Особливої уваги заслуговує підготовка магістрів. Магістерська підготовка базується на залученні студентів до наукової роботи. Магістр має володіти компетенціями проведення наукових досліджень, уміти узагальнювати і готувати до опублікування результати досліджень та представляти їх, використовуючи сучасні засоби презентації.
     За підсумками виконання випускної магістерської роботи магістрант повинен мати не менше двох наукових публікацій.

     Наукова конференція «Прикладна математика та комп’ютинг» має за мету, перш за все, створити умови для апробації магістрантами результатів проведених наукових досліджень в рамках виконуваної випускної магістерської роботи. Крім того, конференція дає можливість аспірантам оприлюднити результати своїх наукових досліджень. Виступити на конференції мають можливість також студенти молодших курсів, які активно займаються науковою роботою.
     За матеріалами роботи конференції буде видано збірник тез доповідей. Кращі доповіді будуть рекомендовані до опублікування в журналі "Наукові вісті НТУУ "КПІ"".
     На конференції працюватимуть три секції – «Прикладна математика», «Комп'ютерні науки, Комп'ютерна інженерія», «Інформаційні технології, Програмна інженерія».

Тематика конференції

 • прикладна математика та прикладні рішення;
 • прикладна математика в ІТ-технологіях;
 • системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем;
 • моделювання складних систем;
 • апаратно-програмні засоби комп’ютеризованих і комп’ютерних систем та мереж;
 • компоненти та пристрої обчислювальної техніки і систем керування;
 • комп’ютеризовані технологічні процеси та інформаційно-вимірювальні системи;
 • паралельні та розподілені обчислювальні системи і мережі;
 • технічна діагностика, тестування, надійність і відмовостійкість у комп’ютерних технологіях;
 • кодування та ущільнення даних;
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
 • фізико-технологічні, алгоритмічні, логічні та мовно-програмні основи проектування технічних та програмних засобів;
 • бази даних та знань, інтелектуальний аналіз та обробка інформації;
 • інформаційні сховища та інформаційні колектори;
 • системне програмування, технології проектування операційних систем;
 • технологія проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем;
 • компоненти штучного інтелекту в технічних системах;
 • мультимедійні комп’ютерні засоби;
 • веб-технології;
 • комп’ютерна графіка.